Fonden har inrättat ett stipendium att utdelas årligen. Stipendiet är på upp till 10 000 kr.

 

Stipendiet kan gå till person i Sydsverige som 

  • inom vårdsektorn, gärna i det tysta, ideellt eller yrkesmässigt, arbetat för njursjuka;
  • i egenskap av forskare eller läkare gjort stora insatser för njursjuka;
  • i sin patientroll inom de njursjukas led underlättat för andra i samma situation.

Personer vars arbete berör barn och ungdom beaktas i första hand.