20231212 122701Therese Nilsson, sjuksköterska vid njurkliniken SUS i Malmö, fick 2023 års Marcus Linde-stipendium! Prisceremonin ägde rum den 15 dec på njurkliniken SUS, Malmö. Therese fick då högtidligen motta ett speciellt diplom samt ett stipendium på 10 000 kr.

binary comment

29 nov delade Marcus Lindes minnesfond ut sitt årliga stipendium till en förtjänt person inom njursjukvården. Barnsköterska Karin Svensson fick stipendiet med motiveringen "att Karin uppvisar stor professionalism, arbetsglädje, hjälpsamhet, empati och stresstålighet och att hon alltid hittar bästa sätt att hjälpa barn och ungdomar och deras familjer."
 
Det blev känslosamt både för givare och mottagare. En rörd Karin fick mottaga ett fint diplom, en check på 10 000 kr och blommor. 
 

binary commentDen 25 november 2021 utdelade stiftelsen ånyo ett stipendium i samband med regiondagarna för njurmedicin och transplantation. Mottagare var Margareta Vingren, kurator vid Njurmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Motiveringen var "för hennes arbete med att underlätta njurpatienters övergång från barn- till vuxensjukvård".

IMG 9592sm

Ann-Charlotte Kristoffersson, forskningsingenjör vid avd för pediatrik vid Lunds universitet, blev årets stipendievinnare. Vid en högtidlig prisceremoni den 15 dec tog hon emot checken på 10 000 kr, diplom, blommor och hyllningar från många arbetskamrater.

IMG 2178sm

I en högtidlig ceremoni på självaste Nobeldagen fick Birgitta Bjäre mottaga Marcus Linde-fondens 2015 års stipendium på 10 000 kr. Det blev en finstämd stund i ljusgården på barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Skånes universitets-sjukhus i Lund, när Birgitta inför vänners och kollegers applåder fick stipendium, diplom och blommor.

IMG 0913B

Marika Kanthe mottog på onsdagen Marcus Linde-fondens stipendium på 10 000 kr vid en högtidlig ceremoni i ljusgården på Barn- och Ungdomssjukhuset, SUS, Lund.

Ett trettiotal vänner och kollegor hyllade henne. Fondens ordförande, Peter Linde, berättade om bakgrunden till fonden, varefter Charlotte Brattström redogjorde för varför hon velat nominera Marika.

Under applåder mottog sedan Marika diplom, blommor och prischeck.

IMG_5539-eds

Vid en ceremoni i föreläsningssalen på njurkliniken den 19 december utdelades 2012 års Marcus Linde-stipendium. I närvaron av många anställda vid kliniken mottog pristagaren Mats Nyberg under varma applåder sitt stipendium. 

För tredje gången utdelades den 8 dec Marcus Linde-fondens stipendium.  Årets pris på 10 000 kr gicḱ till överläkare Ole Simonsen vid njurkliniken på SUS, Skånes Universitetssjukhus. Det är första gången som en läkare får priset. Ole Simonsen fokuserar sitt arbete på njursjuka barn i behov av avancerad medicinsk-teknisk vård.

 

IMG_1112A

 

Inom detta område  ställs särskilda krav på ömsinthet, mod,  fingertoppskänsla, yrkesskicklighet och nytänkande. Oles stora engagemang och skicklighet har gjort det möjligt att behandla barn redan från tidig ålder.

Med åren har det blivit många barn som Ole Simonsen har lotsat in i  vuxenlivet, först med dialys och sedan som transplanterade. Marcus Linde-stipendiet  överlämnades  vid en högtidlig ceremoni i föreläsningssalen på njurkliniken (Allwallhuset) i Lund.

Minnesfondens stipendier för 2010 delades mellan sjuksköterskorna Ingrid Landerstam och Ann-Mari Almqvist för deras uppoffrande arbete med unga njursjuka.

Bägge är knutna till njursjukvården i Lund, Ingrid Landerstam på dialysavdelningen, Ann-Mari Almqvist vid Barn- och ungdomssjukhuset BUS på Skånes universitetssjukhus i Lund.

 

pc5

Pristagarna Ingrid Landerstam (till vänster) och Ann-Mari Almqvist (till höger) med sina diplom. Utdelare var fondens ordförande, Peter Linde.