20231212 122701Therese Nilsson, sjuksköterska vid njurkliniken SUS i Malmö, fick 2023 års Marcus Linde-stipendium! Prisceremonin ägde rum den 15 dec på njurkliniken SUS, Malmö. Therese fick då högtidligen motta ett speciellt diplom samt ett stipendium på 10 000 kr.

 binary comment 

Therese Nilsson, sjuksköterska vid njurkliniken SUS i Malmö, fick 2023 års Marcus Linde-stipendium!

Prisceremonin ägde rum den 15 dec på njurkliniken SUS, Malmö. Therese fick då högtidligen motta ett speciellt diplom samt ett stipendium på 10 000 kr. Det blev en fin högtidsstund där fondens ordförande Peter Linde inledde med att berätta om Marcus och bakgrunden till att stipendiet finns. 

Redan ett par dagar före prisceremonin bjöds Therese på en enkel lunch där det blev möjlighet för henne att träffa fondens styrelse och berätta mer ingående om sin verksamhet. På bilderna nedan syns Eva Dagnegård, Amanda Linde och Ulf R Johansson.

På njurkliniken hade man samlat personal och arbetskamrater för att hylla Therese och det fanns en förstärkt julfrukost som väntade.  Peter Linde överräckte det fina diplomet till en glad och rörd Therese Nilsson. På diplomet fanns motiveringen för årets stipendium, som lyder:

"Marcus Linde-stipendiet 2023 tilldelas Therese Nilsson, sjuksköterska vid njurmottagningen i Malmö,

  • för hennes gedigna patientkännedom, kunskap och erfarenhet, som hon outtröttligt delar med sig av,
  • för hennes brinnande vilja att förbättra vård och villkor för njurtransplanterade, donatorer och deras familjer
  • samt för att hon under pandemin på eget initiativ startade en separat mottagning för covidpositiva njurtransplanterade patienter."

Bland media uppmärksammade Skånska Dagbladet Thereses välförtjänta pris:

ml 2023

 

Här några bilder från prisceremonin: