"Jag upplevde det mycket hedrande att få stipendiet. Jag känner starkt för barnnefrologi som specialitet, och naturligtvis för de barn och familjer som jag träffar, så det var kul att arbetet uppmärksammades.

Stipendiet ger också en fin möjlighet att kunna göra något lite extra för att förbättra vården för patienterna. Det är en liten patientgrupp, men de har precis samma behov av bra vård och stöd som de med mindre ovanliga sjukdomar."