"Tiden går så fort men jag minns fortfarande hur stort och fint det kändes att få Marcus Linde stipendiet och hur nervös jag var. Jag är än idag mycket tacksam och ödmjuk inför detta. 

För egen del var det ett mycket stort erkännande att få stipendiet, inte bara ur mitt eget perspektiv utan även för vår organisation som hade utvecklats till en väl fungerande verksamhet för de barn som behöver dialys, redan från mycket späd ålder.

Om det är något jag vill lyfta är det samarbetet mellan njurkliniken och Barn och Ungdomssjukhuset kring dessa svårt sjuka barn och de eldsjälar som är engagerade i sitt arbete. Långt mer än vad som krävs.

Stipendiet var för mig också ett erkännande av vårt arbete."