Torsdagen den 29 sept 2005, samlades vänner till Marcus vid den lilla fontänen i Lunds stadspark för att minnas och sörja honom.  Ett 70-tal ungdomar stod ensamma eller i grupper runt  en fontän som upplystes av marschaller och andra levande ljus.