20221122 140912Styrelsen för Marcus Lindes minnesfond har beslutat utse Karin Svensson, barnsköterska vid specialistmottagningen vid barnkliniken SUS, Lund, till årets stipendiemottagare.  I nomineringen betonades Karins stora professionalism, arbetsglädje, hjälpsamhet, empati och stresstålighet. 

Stipendiet, som är på 10 000 kr, kommer att delas ut jämte ett diplom på tisdag den 29 nov kl 15 i personalrummet på specialistmottagningen.