Marcus Linde-fonden är beroende av nya bidrag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Fonden mottag nyligen en mycket fin julklapp från en privatperson i form av en donation på 30 000 kr. Vi tackar den anonyme givaren för detta!  Möjligheten att ge bidrag, t ex via Swish, beskrivs här.