Fondens syfte är att bidrag skall kunna ges till välgörande ändamål, företrädesvis

  • stöd till njursjuka barn och ungdomar i Sverige
  • stöd till projekt i tredje världen

Bl a har ett stipendium att inrättats som skall kunna fungera som inspiration och uppmuntran i Marcus anda. Detta har redan delats ut ett antal gånger till tacksamma mottagare. Vi är övertygade att mycket kan åstadkommas, även med små medel. Det finns många liv som behöver och kan räddas. Vi är tacksamma för varje bidrag och varje förslag som hjälper oss att hjälpa.