Stiftelsens hemsida har av tekniska skäl varit nere ett tag men är nu uppe igen. Samtidigt har den  moderniserats åtskilligt, bl a är den responsiv, vilket innebär att den lättare kan läsas på flera olika medier. Den nya versionen är fortfarande under uppdatering både med avseende på innehåll och utseende.