IMG 0913B

Marika Kanthe mottog på onsdagen Marcus Linde-fondens stipendium på 10 000 kr vid en högtidlig ceremoni i ljusgården på Barn- och Ungdomssjukhuset, SUS, Lund.

Ett trettiotal vänner och kollegor hyllade henne. Fondens ordförande, Peter Linde, berättade om bakgrunden till fonden, varefter Charlotte Brattström redogjorde för varför hon velat nominera Marika.

Under applåder mottog sedan Marika diplom, blommor och prischeck.

 

 

Juryns motivering var: 

  •  för hennes engagerade och empatiska arbete med njursjuka barn och deras familjer,
  •  för hennes arbete med kostbehandlingens betydelse inom barnnefrologin samt
  •  för hennes skapande av och medverkan i nätverk inom området – angeläget för att sprida kunskap och erfarenheter till nytta för framtida behandling av unga patienter.

 

IMG 0925A

Stipendievinnaren Marika Kanthe tillsammans med Peter Linde, fondens ordförande.

 

   

(Se även Lokaltidningen, Lund och sjukhusets hemsida.)