IMG_5539-eds

 

Ceremonin inleddes med att minnesfondens ordförande Peter Linde och sekreterare Amanda Linde berättade om bakgrunden till bildandet av fonden. En viktig verksamhet för fonden är utdelandet av ett årligt stipendium på 10 000 kr. Ambitionen för stipendiet är att försöka lyfta fram viktiga insatser inom njursjukvården som annars kanske skulle förbli mera obemärkta. 2012 års stipendium fokuserade för första gången på patientens roll.

Efter presentationen av minnesfonden berättade förslagsställaren Marie Nykvist om Mats Nybergs insatser för att höja stämningen bland vårdtagare och vårdgivare.
Mats Nyberg tog därefter emot diplom, blommor och en check på 10 000 kr. På diplomet finns styrelsens motivering angiven:

..tilldelas Mats Nyberg, patient vid njurkliniken på Skånes universitetssjukhus, Lund, för att han med sin positiva livssyn är en inspirerande förebild för medpatienterna, genom att trots sin egen svåra sjukdom bry sig om, entusiasmera och bemöta alla med vänlighet och omtanke, samt med sina IT-kunskaper bistå njuravdelningen med utveckling av planeringsprogram.

Mats gav i sitt tacktal intressanta inblickar från sin erfarenhet av vård och många varma ord om dess personal.

 

Press:

Skånska Dagbladet 16 dec 2012