Minnesfondens stipendier för 2010 delades mellan sjuksköterskorna Ingrid Landerstam och Ann-Mari Almqvist för deras uppoffrande arbete med unga njursjuka.

Bägge är knutna till njursjukvården i Lund, Ingrid Landerstam på dialysavdelningen, Ann-Mari Almqvist vid Barn- och ungdomssjukhuset BUS på Skånes universitetssjukhus i Lund.

 

pc5

Pristagarna Ingrid Landerstam (till vänster) och Ann-Mari Almqvist (till höger) med sina diplom. Utdelare var fondens ordförande, Peter Linde.

 

2010as

pc16Ann-Mari Almqvist fick stipendiet med motiveringen:

"för hennes stora kunnande och mÃ¥ngÃ¥riga omvittnat goda arbete som uroterapeut för njursjuka barn, för hennes stora tålamod och varmhjärtade engagemang i barnens välbefinnande"

 

pc15Ingrid Landerstam fick stipendiet med motiveringen:2010bs

"för hennes föredömliga arbete med njursjuka barn i hemodialys, för hennes engagemang i planering av barnens vardagsliv och hennes varmhjärtade stöd till deras familjer"

 


Genom sin rutin och sina väldokumenterade insatser spelar alltså  pristagarna en avgörande roll för sina unga patienters välbefinnande, deras familjer och närmaste omgivning. Kolleger intygar gärna såväl Ingrids som Ann-Maris empati och hjälpsamhet utöver det rent yrkesmässiga.

Stipendiet, som är på 5000 kr vardera, delades högtidligen  ut vid en ceremoni i barnklinikens centralhall, den så kallade ljusgården, den 6 december. Ett 30-tal vänner och arbetskamrater hade församlats. Fondens ordförande, Peter Linde, gav en kort bakgrund till fondens existens och syfte, varefter de två förslagsställarna, Lisa Sartz och Marie Nyquist, fick berätta om sina respektive vinnares insatser. Att både Ingrid och Ann-Mari var mycket glada och tacksamma för stipendiet berättade de om i sina tacktal. En inspiration för framtiden, tyckte de!

Ceremonin avslutades med lite cider med tilltugg under tiden som pristagarna fick stå i fotografernas rampljus.