Marcus Linde stipendievinnare 2009: Cecilia Sundqvist

 

Fondens första stipendium utdelades den 20 oktober 2009 på Universitetssjukhuset i Lund. Pristagare blev Cecilia Sundqvist, sjuksköterska på njurmedicinska avdelningen. Stipendet utgjordes  av 10 000 kr och ett vackert diplom.

 

Motiveringen var:

  • för hennes mångåriga omvittnat goda arbete för njursjuka barn i dialys,
  • för hennes generösa och varmhjärtade stöd till de njursjukas familjer och
  • för hennes roll som inspirerande kollega inom njursjukvården

 Stipendiet utdelades under en särskilt arrangerad högtidsstund på gamla Barnsjukhuset vid universitetsjukhuset i Lund. Programmet var samarrangerat med verksamhetschef Naomi Clyne på njurmedicinska kliniken och innehö¥ll följande punkter: 

Byggnad 11 blir Alwallhuset

  • För att hedra Nils Alwall som grundade världens första njurmedicinska klinik på Lasarettet i Lund 

Uppmärksamma en "Lifetime achievement award"

  • För insatser inom peritonealdialysen som tilldelats professor Bengt Rippe i Houston, Texas 

Utdelning av Marcus Lindes stipendium

  • Till "en person inom sjukvården som verkar för att underlätta för njursjuka barn och ungdomar"

 

Ceremonin, som blev mycket högtidlig,  avslutades med att ordf Peter Linde gav en bakgrund till stipendiet och minnesfonden samt utdelade stipendiet till Cecilia Sundqvist. Cecilia blev därefter gratulerad av många olika kollegor. Bildserien nedan visar något av detta.