binary commentDen 25 november 2021 utdelade stiftelsen ånyo ett stipendium i samband med regiondagarna för njurmedicin och transplantation. Mottagare var Margareta Vingren, kurator vid Njurmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Motiveringen var "för hennes arbete med att underlätta njurpatienters övergång från barn- till vuxensjukvård".

binary comment 

Den 25 november 2021 utdelade stiftelsen ånyo ett stipendium i samband med regiondagarna för njurmedicin och transplantation. Mottagare var Margareta Vingren, kurator vid Njurmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Motiveringen var "för hennes arbete med att underlätta njurpatienters övergång från barn- till vuxensjukvård".

Projektet är initierat av Njurmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och stipendiet avser vidareutveckling av kommunikationen med njurpatienter vid övergången från barn- till vuxensjukvård, särskilt med användning av ungdomars egna informationsmedier.

Regionsdagarna riktar sig till alla anställda inom njurmedicin och transplantation i Region Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne. Detta omfattar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, tekniker, undersköterskor, professorer, administratörer mm.

Så det var inför en mångtalig publik, både i konferenslokalen hos "Folk, Mat & Möte" i Malmö och via zoom på internet, som stipendiet kunde delas ut. Stiftelsens styrelseordförande, Peter Linde, inledde ceremonin med att berätta lite om Marcus Linde och bakgrunden till att stiftelsen skapats.  Sedan fick Margareta Vingren stiga fram och under starka applåder ta emot stipendiet på 10 000 kr, ett fint diplom och blommor. Gun Persson, enhetschef vid Njurmottagningen, gav en bakgrund till projektet som Margareta driver.

Här några bilder från utdelningen:

  

 

 

Diplom2020 low 1