IMG 2178sm

I en högtidlig ceremoni på självaste Nobeldagen fick Birgitta Bjäre mottaga Marcus Linde-fondens 2015 års stipendium på 10 000 kr. Det blev en finstämd stund i ljusgården på barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Skånes universitets-sjukhus i Lund, när Birgitta inför vänners och kollegers applåder fick stipendium, diplom och blommor.

 Så här löd juryns beslut och motivering:

"MARCUS LINDE-STIPENDIET 2015

tilldelas Birgitta Bjäre, sjuksköterska på Dagvårdsenheten för njursjuka barn vid Skånes universitetssjukhus, Lund

för hennes stora empati, tålamod och engagemang i öppen­vården av njursjuka barn, där hon blivit en viktig fast punkt för barnen och deras familjer, samordnar alla kontakter kring patienten och det praktiska kring utredningar av njurtrans-plantation, samt för hennes insatser inom patientomhändertagandet så att ingrepp för provtagning kunnat minimeras och centrala blodkärl sparas för framtida behov."

När klockan blev 15 hade många medarbetare  och vänner till Birgitta samlats i ljusgården. Fondens ordförande, Peter Linde, inledde kort med att berätta om Marcus Linde och  fondens bakgrund. Han betonade också vikten av att fonden får fortsatt stöd på olika sätt för att kunna fortleva på längre sikt. Efter en kort översikt av tidigare stipendiemottagare kom så det stora ögonblicket med juryns motivering och själva utdelningen av stipendium, diplom och blommor.  Efteråt blev det ett kort mingel med cider och goda tilltugg. Alla behövde ju sedan fortsätta med sina viktiga uppgifter att hjälpa barn och föräldrar.

 

IMG 2153

Zivile Békássy, bitr överläkare, och en av de som föreslagit Birgitta, berättar om Birgittas insatser.

IMG 2158

Lekterapist Ingrid Ekelund hyllar sin kollega.

IMG 2169

Mingel med cider och tilltugg.

IMG 2174

En glad stipendievinnare med fondens ordf, Peter Linde.

IMG 2178

Birgitta visar upp sitt förnämliga diplom framför ljusgårdens julgran.

Press:

Lokaltidningen, Lund, 14 dec 2015

Skånska Dagbladet, 24 dec 2015