2012 års stipendiat utsedd Skriv ut

Styrelsen för Marcus Linde-fonden har utsett Mats Nyberg, Lund, till 2012 års stipendiat. Mats Nyberg är patient med njurproblem som behandlas vid njurkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Stipendiet, på 10 000 kr, kommer att delas ut vid en ceremoni i njurklinikens föreläsningssal den 19 december kl 14.00.

 

 

MatsN

 

Styrelsens motivering:

Marcus Lindes Minnesfond utdelar sitt stipendium 2012 på 10 000 kr till patienten MATS NYBERG, som trots sin egen svåra diabetes och njursjukdom, med sin positiva livssyn bryr sig om och entusiasmerar sina medpatienter. Mats insatser för att med sina IT-kunskaper hjälpa de sjukvårdsansvariga för planering av den dagliga verksamheten understryker ytterligare Mats roll som inspiratör och förebild.

Senast uppdaterad 2013-11-11 kl. 09:03